بدیع الزمان فروزانفر

نمایش یک نتیجه

کتاب فیه مافیه

35,000 تومان

کتاب فیه مافیه

   بدیع الزمان فروزانفر

شابک: 978-964-2569-72-4 

 

اثر مولوی است که محصول اندیشه‌های وی قبل از زمانی است که سرودن شعر را به طور پی‌گیر آغاز کند.

در عالم خدا هیچ چیز صعب تر از تحمل محال نیست مثلاً تو کتابی خوانده باشی و تصحیح و درست و معرب کرده یکی پهلوی تو نشسته است و آن کتاب را کژ می خواند هیچ توانی آن را تحمل کردن؟

ممکن نیست و اگر آن را نخوانده باشی تو را تفاوت نکند، محال مجاهده عظیم است.

X