مداد فابر کاستل

نمایش یک نتیجه

مداد سیاه فابر کاستل

  • مداد با کیفیت عالی
  • محصولی استاندارد برای کاربردهای اداری و دانش آموزی
  • بسیار نرم با مغزی HB
  • مغزی مداد SV در مقابل شکستن

مداد قرمز فابر کاستل

  • مداد با کیفیت عالی
  • محصولی استاندارد برای کاربردهای اداری و دانش آموزی
  • بسیار نرم با مغزی HB
  • مغزی مداد SV در مقابل شکستن
X