ژاله آموزگار

نمایش یک نتیجه

کتاب شناخت اساطیر ایران

32,000 تومان

کتاب تاریخی شناخت اساطیر ایران

   جان هینلز

   ژاله آموزگار و احمد تفضلی

:   چشمه

شابک: 978-964-6194-06-9

 

کتابی است دربارۀ اساطیرِ نخستین اقوام نشیمن گزیده در سرزمین ایران بزرگ و اجتماعات انسانی پیش از و در دورۀ تکوین دین های بزرگ رسمی در ایران باستان،

نوشتۀ پروفسور انگلیسی جان ر. هینلز، استاد متخصص در مطالعات عهد جدید و مطالعۀ تطبیقی دین و ادیان ایرانی.

X