کتاب دروغ سوم

نمایش یک نتیجه

کتاب دروغ سوم

14,000 تومان

کتاب دروغ سوم:

   آگوتا کریستف

   اصغر نوری

:   مروارید

شابک: 978-964-191-273-6

 

در جوابش می گویم که من تلاش می کنم قصه های واقعی بنویسم ولی، یک دفعه قصه به خاطر همان واقعی بودنش غیرقابل تحمل می شود، از این رو مجبور می شوم عوضض کنم.

به او می گویم که من تلاش می کنم قصه زندگی ام را تعریف کنم.

X